Wat houdt het nieuwe EPC in vanaf 2019?

Het energieprestatiecertificaat is in de volksmond beter gekend onder de naam EPC.
Zoals een mens over een identiteitskaart beschikt, bezit een gebouw een energiepaspoort.
Simpel gezegd geeft een EPC een samenvatting van hoe energiezuinig je woning is en wat we eraan zouden kunnen verbeteren. Het nieuwe certificaat geeft een veel overzichtelijker geheel van verbeterpunten en hoe deze ook effectief aan te pakken.


Verplicht of louter informatief?
Een EPC is niet vrijblijvend, maar verplicht bij verkoop en verhuur van gebouwen. In bepaalde uitzonderlijke gevallen is een EPC niet nodig.

Hoe verkrijg ik een energieprestatiecertificaat en wat kost dat?
Het energieprestatiecertificaat wordt afgeleverd door een onafhankelijk expert, die over de nodige kwalificaties en apparatuur beschikt. De prijs wordt gebaseerd op basis van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige; er is dus geen vast bedrag. De opmaak van een EPC neemt ongeveer een halve dag in beslag.

Wat kan je eruit afleiden?
De energiescore en het energielabel van de woning worden bepaald aan de hand van een theoretische berekening op basis van de actuele toestand van het gebouw.
Men houdt dus geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de vorige bewoners.
Een lage energiefactuur wordt dus enkel verkregen door een combinatie van een lage energiescore en een energiezuinige levensstijl.

Effectieve veranderingen in 2019
Tot op heden kon je enkel de energiescore aflezen die het resultaat was van de metingen.
Vanaf januari 2019 komt er een nieuw en duidelijker energieprestatiecertificaat.
Vergelijkbaar aan elektronische toestellen worden ook huizen op basis van hun energie-efficiënte ingedeeld (tot en met categorie F). Dit zal een allesomvattende beoordeling aan het huis geven, waarbij je in één oogopslag kunt opmaken of de woning energiezuinig is of niet.
Wat meteen opvalt bij het vernieuwde energieprestatiecertificaat is het visuele aspect, wat zich vertaalt in een gebruiksvriendelijke en makkelijk leesbare tool. Je kan uiteraard ook vrijblijvend een EPC-schatting laten maken.


Stappenplan verbetering
Op basis van de resultaten kan je efficiënt aan de slag bij het renoveren. Als je wil voldoen aan de energiedoelstelling zijn er 2 mogelijke pistes:
1. Inzetten op isolatie en verwarming
Dit betekent dat elk afzonderlijk aspect van jouw woning aan de vereiste norm voldoet.
2. Energielabel van uw woning
Dit houdt in dat jouw woning een totaalscore krijgt.
Hoe je eraan komt kan je helemaal vrij kiezen.

Aan de slag
De categorie aanbevelingen, af te lezen op het EPC, baseert zich enkel op piste 1.
Staar je dus met andere woorden niet blind op deze lijst.
In de bouwwereld zijn er talrijke mogelijkheden om zaken te verbeteren, veranderen en tot een goed einde te brengen.

Je kan zelf je progressie volgen op de energieschaal. Besluit je stap voor stap de aanbevelingen op te volgen, zie jezelf stelselmatig opschuiven naar een hogere en energetisch zuinigere categorie.
Ga je in een andere volgorde te werk, dan gaat de impact hoogstwaarschijnlijk anders zijn.

Sluitend geheel?
De aanbevelingen zijn altijd standaard, wat impliceert dat je toch maar beter een architect, aannemer of bouwdeskundige onder de arm neemt om je te laten bijstaan bij het verbeteren van je woning.
Een EPC is 10 jaar geldig, tenzij je jouw woning energiezuiniger hebt gemaakt en deze geëvalueerd wil zien.

Bram Verbeke
Bram Verbeke

- Bouwspecialist

- Taalkunstenaar

- Manusje-van-alles