Reglementering tot plaatsen van bijgebouwen (zonder woonfunctie)

Je wil een bijgebouw plaatsen rondom of vastgehecht aan een gebouw. Maar wees je ervan bewust dat voor sommige constructies een vergunning vereist is. Dit geldt gelukkig niet voor elke structuur die je wenst te plaatsen. Om jezelf wegwijs te maken in het kluwen van regelgeving, maak je eerst een onderscheid tussen vrijstaande gebouwen en aangebouwde bijgebouwen. Hier spreken we over een bijgebouw die geen woonfunctie vervult. Raadpleeg steeds je Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dit kan bepalingen bevatten die strenger zijn dan die van de algemene regels op Vlaams niveau.

Uitbreiding/aangebouwd bijgebouw
Theoretisch gezien is steeds een vergunning verplicht voor het uitbreiden van een woning, er bestaat wel een administratief toegankelijker alternatief, beter bekend onder de naam melding. Een melding voor de aanbouw van bijgebouwen aan de woning volstaat (onder bepaalde voorwaarden). Onder deze uitbreidingen vallen, veranda’s, overkappingen en carports tegen de zijgevel. Hierbij valt de vergunningsverplichting weg en komt er een meldingsplicht onder dwingende voorwaarden in de plek. De primaire voorwaarden zijn de maximale oppervlakte van 40m² van bijgebouwen, maximumhoogte van 4m en het respecteren van een minimumafstand tot aan de perceelgrens. Op de website van de Vlaamse overheid is een handige checklist te vinden. Moeten er constructieve ingrepen plaatsvinden, is de medewerking van een architect bij letter van de wet verplicht en zal er toch een vergunning moeten aangevraagd worden.


Vrijstaande gebouwen
Net zoals het geval is bij bijgebouwen rechtstreeks aan de woning aangehecht, moet er voor vrijstaande gebouwen op je perceel een vergunning worden aangevraagd. Ook hier voorziet de Vlaamse overheid in een gunstregime. Onder bepaalde dwingende voorwaarden kan er verzaakt worden aan de vergunningsplicht. Hier val je dan niet in een lagere schijf van de meldingsplicht, zoals te lezen bij voorgaande alinea. Je mag meteen zonder enige melding je constructie oprichten. Enkele voorwaarden in deze categorie zijn het niet overschrijden van een hoogte van 3,5 m en ook het maximum van 40m² wordt hier behouden. Beroep doe je op een architect wanneer er effectief constructieve veranderen aan het goed moeten worden toegebracht.

Hoe melding maken van de wijzigingen?
Het aanvragen van kleine, niet ingrijpende werken kan je doen op een handig portaal voor snelinvoer.
Hebben de werken een grotere omvang zoals functiewijziging, wijziging aantal woongelegenheden of constructieve wijzigingen zal u zich nog steeds moeten richten tot het Omgevingsloket.

Bert De Busschere
Bert De Busschere

Bert is:
- Tuinhoutspecialist
- Journalist-schrijver met passie voor taal
- Video- en fotofanaat