Geluid isoleren vs absorberen

In tijden waarin de drukte van alledag overheersend kan zijn, is het belangrijk om thuis te komen in een huis waar je geen last hebt van vervelend geluid van buitenaf. Rust is nu eenmaal terecht een kostbaar goed geworden. Dit kan alleen door middel van goede isolatie. Alleen worden de termen geluidsisolatie en geluidsabsorptie vaak door elkaar gehaspeld. Toch is er een duidelijk verschil tussen beide.
Of er in jouw geval nood is aan isolatie of absorptie, heeft te maken met de plaats waar de geluidsbron zich bevindt. Deze kan zich buiten jouw ruimte bevinden, ofwel net binnen.


Afzondering
De term isoleren betekent letterlijk afzonderen, een begrip in deze context wijst op de afscherming van jouw interieur tegen geluid van buitenaf. Het is in de eerste plaats aangenaam dat de geluidsgolven van buitenaf zo min mogelijk binnendringen in jouw woonruimte. Het is in deze context belangrijk om de termen contactgeluid en luchtgeluid van elkaar te onderscheiden. Contactgeluid, bijvoorbeeld het geluid van een boormachine, hamer of stoelpoten vanuit de aangrenzende ruimte (de kamer ernaast, of binnen de context van een rijhuis) kan verholpen worden door middel van een isolatieschil. Luchtgeluid daarentegen heeft zijn oorsprong in de open lucht, bijvoorbeeld het geluid van vliegtuigen, auto’s of een televisie in de kamer ernaast. Om dit tegen te gaan, kan je een voorzetwand plaatsen of het plafond verlagen.

De veer tussen de twee massa’s
Een van de allerbeste manieren om te geluid van buitenaf te weren, is door in te spelen op het massa-veer-massaprincipe. Hierbij worden 2 massa’s, namelijk de wanden, afgescheiden door een veer. Deze veer is een tussenlaag opgebouwd uit lucht of isolatiemateriaal. Een dikkere veer zorgt voor een betere demping van de trillingen. Het geluid botst met andere woorden tegen de eerste massa, wordt erna opgevangen door de veer, en wordt vervolgens doorgegeven aan de tweede wand. Het resultaat: een vermindering in volume. Opgelet, het is essentieel om de opeenvolging van de materialen in ere te houden. De veer eerst plaatsen is dus uit den boze.Nooit volledig hermetisch
Alle geluiden 100% afweren met behulp van het massa-veer-massaprincipe is spijtig genoeg eerder utopisch. In de eerste plaats bestaan er nu eenmaal diverse golflengtes en geluidsfrequenties. Afhankelijk van het gebruikte materiaal, liefst zo poreus mogelijk, zal het zelf op kieskeurige manier geluid tegenhouden. Niet om het even welk materiaal houdt om het even welk geluid tegen. Wil je alle frequenties graag opvangen? Dan is het belangrijk om een systeem van verschillende lagen op te bouwen binnen je isolatieopbouw. Zo kan je een groot bereik opvangen. Hou er ook rekening mee dat de dikte en densiteit van je wanden, de breedte van de spouw en de mate waarin de spouw gevuld is, een grote rol spelen in het resultaat. Hoe dikker en dichter de wanden, hoe moeilijker het geluid contact kan maken met de veer. Hoe breder en gevulder de spouw, hoe beter de isolatie. Glaswol en polyethyleen zijn dankbare materialen. Ook kurk, kokos en rotswol zijn goede alternatieven.Absorptie: de ander niet storen
Absorberen gaat louter over het opslorpen van geluid. De golven verdwijnen dus als het ware in het materiaal. Dit heeft voornamelijk als doel de waarneming van het geluid te verbeteren. De akoestiek wordt op die manier opgewaardeerd. Dit principe is voornamelijk van toepassing bij muziekstudio’s, waar de geluidsbronnen zich binnen de ruimte bevinden. Het geluid van buitenaf doet hier niets ter zake. Hierbij wordt een gedeelte van het geluid geconverteerd in warmte. Het overige deel kaatst terug in de ruimte. Met een dergelijke absorptie werk je ook de galm weg, wat erg storend kan zijn in een dergelijke muzikale setting. Grijze schuimpanelen of matten met noppen, akoestische platen en baffles (plafond) bieden soelaas.


Bert De Busschere
Bert De Busschere

Bert is:
- Tuinhoutspecialist
- Journalist-schrijver met passie voor taal
- Video- en fotofanaat