Asbest in jouw huis herkennen en verwijderen doe je zo!

Tijdens de 20ste eeuw werd er heel wat asbest gebruikt in woningbouw. De materie bestaat uit kleine vezels die met het blote oog eigenlijk niet zichtbaar zijn. Die vezels zijn gevaarlijk voor de gezondheid als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken verschillende asbest gerelateerde ziektes en kanker.

Het is zo dat deze ziektes pas de kop opsteken vele jaren na de blootstelling. Twintig, dertig, veertig of zelfs vijftig jaar na de onderwerping aan asbest, ook al was die van korte duur, kunnen ziekten die hieraan gerelateerd zijn zich ontwikkelen. Tegenwoordig kent de maatschappij de gezondheidsrisico’s rond de stof en sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende producten te produceren, verkopen en hergebruiken.

Verschil in asbestsoorten
Er bestaan twee soorten asbest. Hierbij wordt er gesproken over hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. De eerste variant bevindt zich in het dragermateriaal zoals golfplaten, asbestcementen en leien of buizen. Daarbij zitten de vezels stevig vast en is er zolang het asbest in goede staat is en niet onvoorzichtig bewerkt wordt, weinig gevaar. Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de vezels min of meer los en komen ze gemakkelijk vrij.

Asbest herkennen
Om asbest weg te werken in en rond jouw woning moet je eerst en vooral kunnen herkennen of het in jouw materiaal werd gebruikt. Dat is niet zo simpel aangezien asbest bijna onmogelijk met het blote oog te zien is. Toch zijn er een aantal indicaties die erop kunnen wijzen dat het bij jou thuis gebruikt werkt. Zo mag je er zeker van zijn dat als je de aanduiding ‘AT’ terugvindt op jouw golfplaten of ander materiaal dat er asbest in verwerkt zit. De aanduiding ‘NT’ daarentegen geeft zekerheid over het tegenovergestelde. Daarnaast is het productiejaar een belangrijke indicatie. Tussen 1955 en 1985 piekte het gebruik en de kans is dus groot dat materiaal uit die periode asbest bevat. Ook de plannen, facturen en gegevens van fabrikanten kunnen een aanwijzing zijn. De meeste materialen in asbestcement hebben bovendien een kenmerkende gewafelde textuur oftewel honingraad genoemd. Tot slot kan je nog altijd de vlamtest doen door met een aansteker over zichtbare vezels te gaan. Wanneer ze gloeien en niet vernield worden is de kans zeer groot dat je met asbest te maken hebt.

Asbest verwijderen
Om het asbest weg te krijgen uit jouw huis kan je best het asbesthoudende materiaal laten vervangen. Hierbij moet je wel rekening houden met een aantal voorwaarden. Zo mag niet-hechtgebonden asbest enkel verwijderd worden door een erkende asbestverwijderaar. Je mag je hier zelf zeker niet aan wagen. Hechtgeboden asbest in goede staat mag wel zelf verwijderd worden. Hechtgebonden asbest in slechte staat wordt dan weer het best verwijderd door een aannemer. Let wel op het feit dat de werknemers van de aannemer moeten beschikken over een attest ‘Eenvoudige handelingen van asbest’.

Voorzorgsmaatregelen
In afwachting van de verwijdering van asbest kan je al enkele voorzorgsmaatregelen treffen. Omdat het dak een veel voorkomende plek is in huis waar asbest in verwekt zit, nemen we dat als voorbeeld. Zo kan je in het geval dat je met een asbestdak zit en de dakgoot wil reinigen, best het slib en bladafval verwijderen wanneer het vochtig is. Denk eraan dat je dat asbesthoudend afval moet deponeren bij het restafval en niet bij groenafval. Sluit het afval dat asbestvezels bevat af van het andere restafval door het in een aparte plastic zak te stoppen vooraleer je het in de vuilbak gooit. Het slib spoel je het best traag door naar de regenwaterafvoer als die rechtstreeks naar de riolering gaat.

Wanneer je zelf het asbesthoudende materiaal wenst te verwijderen draag je best een wegwerpoverall en een stofmasker van de beschermingsklasse ‘FFP3’. Daarnaast demonteer je asbestelementen het best één per één en gebruik je beter handwerktuigen zoals een schroevendraaier en zeker geen boor. Wie graag zonnepanelen wil plaatsen, kan dat niet doen op een asbestdak.


Xander Van Den Bossche
Xander Van Den Bossche

- Houtexpert
- Junior copywriter met een liefde voor taal
- Digital native